Menu

Fotogaléria

ZOZNAM AKCIÍ SSOŠ 2017/2018

ZOZNAM AKCIÍ  NA SÚKROMNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE V ŠK.ROKU 2017/2018

Dátum

Názov

 

  1. 06.10.2017

Majstrovstvá SR v make-upe

Žena Vamp

Súťažili: 3.B/KV: Poništová+modelka Ďuračková, 2.B/KV: Stolárová+ modelka Ožvaldová, 2.B/KV: Drieniková+ modelka Slezáčková, 2.B/KV: Fedorová+ modelka Kákošová

2.   10.10.2017

Návšteva anglického divadelného predstavenia The Heroes

Vybraní žiaci 1.A triedy, žiaci II.A triedy, III.A triedy, III.B triedy, IV.TL

3.  17.10.2017

Návšteva divadelného predstavenia Anna Franková v  mestskom divadle Žilina

3.A, 3.B, 4.TL

4.   20.10.2017

Odovzdávanie diplomov v súťaži Looking to the stars - Viedeň

Za našu školu vybraní žiaci prevzali Špeciálnu cenu za úspech v medzinárodej súťaži Looking to the stars nadácie Peace and Cooperation. Ocenenie sme získali za vytvorenie kalendára s modelmi inšpirovanými Univerzom

5.  26.10.2107

Záložka do knihy spája školy

Kysucké Nové Mesto - záložky vyrábali žiačky 1.A/VO a 2.A/VO

627.10.2017

Halloween Party

Najlepšie vyzdobená trieda: 4.TL/VO

Najlepšia maska: Podlucký

7.    27.10.2017

Silná ruka stredoškolákov

1.miesto.: Rastislav Machara

8.    10.11.2017

Návšteva Galérie M.A.Bazovského

nižšie ročníky

9. 16.11.2017

Prednáška o manželstve a rodičovstve – p.Pavlík

1.A., 2.A, 2.B

10.    16.11.2017

Imatrikulácia 1.A

Prípravu zabezpečovali žiaci 3.A/ŠP a 3.B/TL  a členovia študentského parlamentu

11. 16.11.2017

Zdravica do Kijeva

Zúčastnili sa: Hanko, Jurštáková, Kubánová, žiačky VO 2.A

12. 16.11.2017

Návšteva divadelného predstavenia Anna Franková v Trenčíne

 

13.     22.11.2017

Beseda ku dňu boja proti násiliu páchanom na ženách

1A.-dievčatá, 2.A, 2.B

14.   23.-24.11.2017

Vystúpenie - Úcta k starším

Vystúpenia pripravovali: žiačky 1.A triedy, odbor VO: Andrea Gallová, Vanesa Kopúňová, Nikola Šulková, 2.A triedy Murková, Stašáková, Hájková, Vydrnáková, Valková, Čikelová, +Filip Žovinec, Kristián Hromník

15.  29.11.2017

Santova dedinka v Maxe - 

Vianočné dielničky pre tvorivé detičky

Benefičnú akciu - Vianočná pošta pre senorov a akciu pre deti: VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNIČKY v spolupráci s obchodným centrom MAX pripravovali žiaci SSOŠ

16. 12.12.2018

Vianočné trhy vo Viedni

školský výlet

17.  16.12.2017

Vystúpenie na geriatrii v Trenčíne - Vianočný zbor SSOŠ

V školskom zbore vystupovali žiačky:  Babrnáková, Šulková, Petreje, Tóthová, Bebjaková,   Darnadiová, Kováčová, Murková, Uherková, Valková, Kubánová

18. 18.-19.12.2017

Vianočná pošta a Živý Betlehem v zariadeniach

Vianočnú počtu odovzdávali a vystupovali: Babrnáková, Šulková, Petreje, Tóthová, Bebjaková,   Darnadiová, Kováčová, Murková, Uherková, Valková, Kubánová Predstavenie Živý Betlehem hrali:  žiačky 3.A/VO

19. 19.12.2018

Beseda - Slovensko proti drogám

 

1.A, 2.A., 2.B

20. 22.12.2017

Moja triedna varí lepšie ako tvoja triedna

Pripravovali žiaci: 3.A/ŠP

21. 22.12.2017

Vedomostnáa poznávacia súťaž: Milujem Slovensko

Pripravovali žiaci: 3.A/ŠP

22. 22.12.2017

Telemost s Ukrajinou

Zabezpečovali: 3.A/VO +Tóthová, Bebjaková, Darnadiová, Murková, Uherková, Čikelová, Kubánová, Matúšková, Hanko

23.  19.01.2018

Svadobné dni a Beauté-Nitra

1.miesto: v kategórii Sedliacka nevesta: 3.B/KV:: Zelenáková+ modelka Uherková, 2.miesto.: v kategórii Folková nevesta: 3.B/KV: Cibíková, Dvorská+ modelka Gabčová, 3.miesto:v kategórii Indická nevesta: 3.B/KV: Turajová+ modelka Fedorová

24.  19.01.2018

Exkurzia v akadémii PZ MVSR v BA

3.B/TL

25.  08.02.2018

Exkurzia v podniku Volkswagen SK v BA

3.B/TL

26.  09.02.2018

Interbeauty BA, Haute Couture - večerné a extravagantné líčenie

V líčení súťažili žaci 3.B/KV: Poništová+modelka Ďuračková, 3.B/KV: Ježík+modelka,3.B/KV: Cibíková+ modelka Gabčová

27.  09.02.2018

Európsky deň 112 v OC Laugarício

50 žiakov našej školy

28. 14.-15.2.2018

Robotický deň (SOŠ Pod Sokolicami)

Červeňanová, Kadlecová, Tvrdoňová, Stašáková, Vydrnáková

29.  15.02.2018

DOD Fakulty bezpečnostného manažmentu UNIZA

žiaci TL

30. 11.12.2018

Divadelné predstavenie - Ťapákovci, kino Hviezda TN

žiaci školy

31.  02.03.2018

Manželstvo a rodičovstvo a  sexuálna výchova

zvlášť pre dievčatá a pre chlapcov

32.  05.03.2018

Nelátkové závislosti a kyberšikana

tretie ročníky

33. 6.3.2018

Nelátkové závislosti a kyberšikana

druhé ročníky

34.  14.03.2018

Návšteva z Mexika a diskusia s Loredanou Rodriguez

1.A, 2.A., 2.B, 3.A

35.  14.03.2018

Prednáška o finančnej gramotnosti s riaditeľom VÚB banky

1.A, 2.A., 2.B, 3.A

36. 14.03.2018

Výchovný koncert (Dejiny hip hop-u)

Miesto konania akcie: Dom armády v Trenčíne

1.A, 2.A., 2.B.,3.B

37. 15.3.2018

Alkohol a riziká pitia alkoholu

prvé a druhé ročníky

38. 27.3.2018

Psychogygiena a duševné zdravie

tretie a štvrté ročníky

39.  28.03.2018

 

Deň jazykových kultúr v MAX-e

Túto verejnú akciu pre deti predškolského a mladšieho školského veku pripravovali niekoľko týždňov žiaci SSOŠ. Akcia mala mimoriadny ohlas, zúčasnilo sa jej približne 120 detských návštevníkov.

40. 23.03.2018

Beauty Fórum – Výstavisko Trenčín

1.A/KV, 2.B/KV

41. 09.04.2018

Preventívne a kariérne poradenstvo pre žiakov stredných škôl (prednáška z úradu práce)

4.TL/ VO,KV, TL

42. 19.04.2018

Exkurzia Senica

 

3.B/TL

43.  15.-16.05.2018

MDŽ v zariadeniach

Vystuovali a pripravovali: Žuborová, Balážová, Tóthová, Čikelová

44.  17.05.2018

Účelové cvičenie a Kurz ochrany života a zdravia - branné cvičenie - Lodenica TN

1.A, 2.A, 2.B, 3.A., 3.B. 4.TL

45.   máj 2018

Návšteva múzea Komenského v Brne

4.TL/VO

46. 21.05.2018

Exkurzia Steiger

1.A,2.A,2.B

47.  16.-18.05.2018

MDM v zariadeniach

Vystupovali: Murková, Valková, Čikelová, Uherková, Tóthová, Tašárová, Gallová ,Balážová K., Ježíková, Šulková, Žuborová + mažoretky z Omšenia

48. 13.06.2018

Odborný výcvik: Hasiči - Zelená Voda

3.TL

49. 17.06.2018

Rozlúčka so IV.TL

Vystupovali: 1.A - spev, Darnadiová, Vidlářová, Dranačková, Fedorová, Kováčová, Sedlačíková,  Husák, Barták, Machara Denis, Šišovský, Machara Rastislav, Tothová, Kijácová

50. 14.06.2018

Exkurzia v spojenej škole interátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči

1.A, 2.A, 3.A

51. 20.06. 2018

Múzeum holokaustu Sereď

40 študentov (14 žiakov z I.A, 16 žiakov z II.A a 10 žiakov z II.B).

52. 22.06.2018

Trenčianske Teplice - Hotel Pax  - Exkurzia

3.A/ŠP + Holbová, Juraš

 

 

 

 

TL - 112

súčasť odborného výcviku TL

 

TL - exkurzia

súčasť odborného výcviku TL

 

Exkurzia na daňovom úrade

a v banke

žiaci ŠP

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola, M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
    M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
  • +421 32 7432135
    +421 918 940 698Fotogaléria