• SME TU PRE VÁS

  Akcia „Sme tu pre vás“ sa uskutočnila 31. januára 2022 pri príležitosti odovzdávania výpisov vysvedčenia v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy v Trenčíne. Zúčastnili sa jej žiaci I.A, I.B, I.C, II.A, II.B a III.A triedy.

   

   

  Na programe bola výzdoba stolov v triedach na tému „Zdravá výživa“, vyzbieranie dobrovoľných darov do útulku a do nocľahárne (granule, deky, uteráky, plachty, čistiace prostriedky), potom nasledoval príspevok na tému „Zdravá výživa“, ukážka dokumentárneho filmu na tému „Kontroverzné éčka v potravinách“ a diskusia k odprezentovanému dokumentu. Nakoniec nasledoval vedomostný kvíz, vyhodnotenie a odovzdanie výpisov vysvedčenia. Akciu moderovali cez školský rozhlas žiaci III.A triedy Adam Tarbaj a Sára Chromeková.

   

  Vyhodnotenie v kategórii "zdravá výživa“:

        1.   miesto  -  II.A

        2.   miesto  -  I.A

        3.   miesto  -  III.A

   

  Vyhodnotenie v kategórii „zbierka darov do útulku a do nocľahárne“:

  1. miesto  -  I.A
  2. miesto  -  I.C
  3. miesto  -  III.A

   

  Vyhodnotenie v kategórii „vedomostný kvíz“:

  1. miesto  -  III.A – vyhrali návštevu pivovaru Steiger
  2. miesto  -  I.A, I.B, II.B
  3. miesto  -  II.A
  02.02.2022 19:47 | viac »
 • Olympiáda v slovenskom jazyku

  Dňa 10. decembra 2021 sa žiaci I. A, I. B, I.C, II.A, II.B, III. A, III. B, IV.A zúčastnili online Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci súťažili v kategórii A (žiaci III. A, III. B, IV.A )a v kategórii B( žiaci I. A, I. B, I.C, II.A, II.B ).

              Do krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry postúpila v kategórii B žiačka I.C Lissníková Katarína. Blahoželáme

  02.02.2022 19:32 | viac »
 • FINANČNÁ OLYMPIÁDA

  V dňoch od 02. novembra 2021 do 02. februára sa žiaci našej školy mali možnosť zapojiť do súťaže „Finančná olympiáda“.

  Žiaci III. B ŠP sa zapojili 04. novembra 2021, v počte 11, a to: Diana Bočáková, Alexandra Gajdošíková, Žaneta Hamajová, Chobotová Natália, Jankujová Natália, Emma Kováčiková, Lukšo Mário, Maslo Matúš, Oravčík Lukáš, Svoradová Nina a Švecová Simona.

  Zoznamy postupujúcich žiakov do krajského kola budú zverejnené najneskôr do 21. 02. 2022.

  Krajské kolo sa uskutoční v priebehu mesiaca február až apríl 2022 online formou.

  02.02.2022 19:45 | viac »
 • Prišiel k nám Mikuláš
  6. 12. 2021 prišiel do školy Mikuláš. Spolu s čertom a anielom pochodil po triedach a povyzvedal od žiakov, či poslúchali rodičov, učiteľov a či sa dobre učia. Samozrejme boli všetci celý rok dobrí a poslušní. Dobre sa učili a nevyrušovali. Za to im Mikuláš nadelil darčekov, perníčky, zimné ponožky, termohrnčeky. Niktorí vyfasovali aj uhlie. Najväčšie kvietky kľačali na polienku. Všetci sa dobre bavili a sľúbili, že budúci rok bude ešte lepší.
  02.02.2022 19:21 | viac »
 • Deň študentstva
  s
  29.01.2022 14:24 | viac »
 • Ekonomická olympiáda

  Žiaci III. B ŠP sa zapojili 09.decembra 2021, v počte 16, a to: Diana Bočáková, Alexandra Gajdošíková, Žaneta Hamajová, Chobotová Natália, Jankujová Natália, Emma Kováčiková, Lukšo Mário, Maslo Matúš, Molnárová Neomi, Oravcová Viktória, Oravčík Lukáš, Pažítka Štefan, Pipašová Karin, Svoradová Nina, Švecová Simona a Jaroslav Tramita.

  Našim úspešným riešiteľom je Maslo Matúš. Postupuje do krajského kola.

  30.01.2022 17:19 | viac »
 • Cezpoľný beh

  Dňa 15.októbra 2021 sa uskutočnili majstrovstvá žiakov stredných škôl v Trenčíne v cezpoľnom behu na 3 km. V kategórii žiakov 3 a 4 ročník sa umiestnil v silnej konkurencii Adam Chlebina na 11 mieste z počtu 28 registrovaných žiakov v príslušnej kategórii.

  V kategórii žiakov 1 a 2 ročník sa umiestnil v extra silnej konkurencii z 25 žiakov David MARTOŇ na 5 mieste, pričom jeho čas 12:07 min. je pre netrénovaných žiakov jeho veku excelentný.

  V kategórii žiačok  3 a 4 ročník sa umiestnili na prvom a druhom mieste naše žiačky zo Súkromnej strednej odbornej školy Sára CHROMEKOVÁ, Zuzana OSTROVSKÁ čím im samozrejme srdečne gratulujeme.

  Naše úspešné žiačky  budú reprezentovať súkromnú strednú odbornú školu na krajskom kole v roku 2022.

  02.02.2022 19:08 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 25.1.2022 o 8.00 hod. sa pred knižnicou v Súkromnej strednej odbornej školy v Trenčíne stretli účastníci recitačnej súťaže. V ten deň sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.
  Súťaže sa zúčastnili recitátorky s 
   prednesom poézie a prózy v rozsahu 4-5 minút. Trojčlenná porota (Mgr. Jana Jakubeková, Mgr. Viera Chochlíková, Mgr. Ivana Haluzová) hodnotila dramatickú prípravu predlohy v každej z troch kategŕií, tvorivosť a osobný prístup recitátora, pôsobivosť prednesu na poslucháča.

  Na 1. mieste sa umiestnila Tatiana Vaneková

        2. mieste sa umiestnila Andrea Farkašová

        3. mieste sa umiestnila Lenka Rajníčková

        4. mieste sa umiestnila Juliána Beňová

  Účastníkom aj víťazom blahoželáme.

  02.02.2022 19:29 | viac »
 • Biologická olympiáda

  Dňa 11. januára 2022 sa žiaci (Adamkovičová Leila, Chlapíková Kristína, Hrabalová Tamara, Parčiová Sophia, Lissníková Katarína, Špirková Henrieta, Gajdošíková Patrícia) zúčastnili online biologickej olympiády. Žiaci súťažili v kategórii C-TP teoreticko-praktická časť.

  Z vyššie uvedených žiakov postúpili do krajského kola Biologickej olympiády dve žiačky, a to Lissníková Katarína a Špirková Henrieta. Blahoželáme

              Krajské kolo sa uskutoční 10. februára 2022, prebehne online formou.

  02.02.2022 19:41 | viac »
 • Olympiáda nemecký jazyk

  Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 26. novembra 2021 v počítačovej učebni Súkromnej strednej odbornej školy v Trenčíne. Zúčastnili sa jej 2 žiačky III.A triedy.

   

  Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti. Písomná časť obsahovala: počúvanie nemeckého textu s porozumením, čítanie s porozumením a cvičenie zamerané na gramatiku a slovnú zásobu. Z epidemiologických dôvodov sa olympiáda uskutočnila formou online testu, na vypracovanie ktorého mali žiaci 40 minút.

   

  Olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnili:

   

  Sára Chromeková III.A a Terézia Púčeková III.A 

   

  Obidve žiačky postupujú do okresného kola olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa uskutoční 19.01.2022.

   

  Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo 19. januára 2022 v jazykovej učebni súkromnej strednej odbornej školy v Trenčíne. Zúčastnili sa jej 2 žiačky III.A triedy.

   

  Olympiády v nemeckom jazyku – okresné kolo sa zúčastnili:

   

  Terézia Púčeková III.A – získala 1.miesto v okresnom kole

   

  Sára Chromeková III.A – získala 2.miesto v okresnom kole

   

  Obidve žiačky postupujú do krajského kola olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa uskutoční 16.02.2022. Blahoželáme.

   

   

   

   

  02.02.2022 19:38 | viac »
 • Olympiáda anglický jazyk

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 13. januára 2022 v počítačovej učebni Súkromnej strednej odbornej školy v Trenčíne. Zúčastnila sa jej 1 žiačka II.B triedy.

   

  Olympiáda sa skladala z písomnej časti. Táto obsahovala: počúvanie anglického textu s porozumením, čítanie s porozumením a cvičenie zamerané na gramatiku a slovnú zásobu. Z epidemiologických dôvodov sa olympiáda uskutočnila formou online testu, na vypracovanie ktorého mala žiačka 35 minút. Blahoželáme.

  02.02.2022 19:33 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Zlatovská cesta 35
  911 05 Trenčín
 • +421 32 7432135
  +421 918 940 698

  ssos.tn@centrum.skFotogaléria