• ĽUDOVÉ TRADÍCIE A TVORIVOSŤ
  Tvorivé činnosti spojené s výrobou ľudových a dekoračných predmetov.

  Mgr. Viera Chochlíková
  03.09.2023 13:59 | viac »
 • PRÍRODA OKOLO NÁS
  Ochrana prírody je viacdisciplinárny, pomerne mladý odbor, ktorý využíva základné poznatky z biológie a aplikuje ich na možnosti a potreby ľudskej spoločnosti. Na území Slovenska platí I. stupeň ochrany, v ktorom sa uplatňuje všeobecná ochrana prírody a krajiny.

  Mgr. Ľuboš Chochlík
  03.09.2023 13:42 | viac »
 • ŠPORT MIX
  Šport je realizovaná (prostredníctvom tzv. pravidiel) forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, ktorej účelom je snaha rekreovať sa: pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov. Zväčša nevedomým prínosom je i sublimovanie biologických pudov (napr. agresivitu prevádzanú do súťaživosti).

  Mgr. Ján Lošák - podľa dohody

   
  03.12.2022 21:42 | viac »
 • ŠKOLSKÝ ČASOPIS - STREDOŠKOLÁK
  Školský mesačník vytvorený z príspevkov žiakov SSOŠ TN.

  zaujímavé príbehy
  akčné fotografie
  zábavné príspevky
  tajničky a hlavolamy
  móda a moderný styling
  umenie a kultära
  zvyky a tradície
  záľuby, koníčky, hobby

  Mgr. Jana Jakubeková

  aktuálne, vždy a všade
  03.12.2022 20:44 | viac »
 • PRVÁ POMOC A ŽIVOT ZACHRAŇUJÚCE VÝKONY
  Prvá pomoc je okamžitá pomoc poskytnutá zranenému alebo chorému človeku pred príchodom zdravotníka. Táto problematika tahŕňa aj všetku starostlivosť o postihnutého, vrátane psychosociálnej podpory postihnutých osôb alebo svedkov udalostí. Ide o súbor úkonov, ktoré slúžia k záchrane života, obmedzia komplikácie úrazu či náhleho ochorenia alebo k znížia bolesť postihnutých.

  PhDr. et Mgr. Alena Laborecká

  štvrtok 14,30 - 15,30
  03.12.2022 20:33 | viac »
 • SPOLOČENSKÁ ETIKETA
  Súhrn pravidiel spoločenského správania.

  Mgr. Andrea Miškovová

  štvrtok 14,30 - 15,30
  03.09.2023 13:43 | viac »
 • LITERÁRNY KRÚŽOK
  • tvorivá atmosféra
  • čitateľský zážitok
  • vlastná tvorba jazykového prejavu
  • vyjadrovanie vlastných postojov a názorov
  • pravidlá medziľudskej komunikácie
  • rozhovor Sokratovský a heuristický
  • beseda, dramatizácia, kritické myslenie, brainstorming

  PaedDr. Andrea Sitárová
  03.09.2023 13:44 | viac »
 • JAZYKOVÝ BABYLON
  Komunikačné zručnosti hravo a dokonale.

  Konverzácia v nemeckom jazyku - Mgr. Haluzová Ivana
  Konverzácia v anglickom jazyku  - Mgr. Vášová Pavlína
  Konverzácia v anglickom jazyku  - Mgr. Galo Pavol
  Konverzácia v japonskom jazyku - Mgr. Galo Pavol
  Konverzácia v ukrajinskom jazyku - Mgr. Malinovská Nelly
   
  03.09.2023 13:47 | viac »
 • DIVADELNÁ DRUŽINA
  Divadelná družina našej školy začala svoju činnosť naštudovaním kostímovej rozprávky Soľ nad zlato a vianočného príbehu O nešikovnom anjelovi. 
  Pokračujeme rozprávkou o dvanástich mesiačikoch a o Snehulienke a trpaslíkoch.

  Mgr. Viera Chochlíková
  03.09.2023 13:49 | viac »
 • KINOKLUB
  KINOKLUB Vás pozýva na sledovanie filmových titulov slovenskej a svetovej produkcie.

  Mgr. Viera Chochlíková
   
  03.09.2023 13:50 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Zlatovská cesta 35
  911 05 Trenčín
 • +421 32 7432135
  +421 918 940 698

  ssos.tn@centrum.skFotogaléria