Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Zlatovská cesta 35
  911 05 Trenčín
 • +421 32 7432135
  +421 918 940 698

  ssos.tn@centrum.skPartners
V máji blahoželáme k sviatku

Mgr. Nelly Malinovskej

 

Piatok 30. 7. 2021

Vážení rodičia, žiaci, kolegovia a priatelia školy.

 

V zmysle platných, všeobecne záväzných právnych predpisov pokračuje prezenčné vzdelávanie

 

od  17. 05. 2021 podľa  platného rozvrhu hodín.

 

Želáme veľa zdravia.

 

 

Súkromná stredná odborná škola

Zlatovská cesta 35

911 05  Trenčín

 

 

 

Ďalšie správy

Milí žiaci,

v mesiaci jún začína svoju činnosť

- školské rozhlasové štúdio

- školské televízne štúdio.

Žiaci so záujmom o rozhlasovú

a televíznu tvorbu, žurnalistiku

a spravodajstvo môžu zaslať

svoje žiadosti spolu s motivačným

listom na mail školy do 15. 05. 2021.

 

Do predmetu správy uveďte CASTING1.

 

Návrat do školy 17. 05. 2021

 

Novinky

 • Odborná prax technické lýceum

  Do galérie Odborná prax technické lýceum boli pridané fotografie.

  Naši žiaci odboru technické lýceum majú postarané o zaujmavú prax, plnú nových vedomostí

 • Do galérie Branné cvičenie boli pridané fotografie.

  Dňa 17.5.2018 sa žiaci tried I.A, II.A, II.B, III. A/ SP, TL, IV- VO, TL zúčastnili účelový cvičení a kurzu ochrany života a zdravia s témou: Riešenie mimoriadnych udalostí za pomoci príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a za účastí zodpovedných pedagógov jednotlivých tried.

  Stretnutie žiakov sa konalo o 8.00 hod pred budovou školy. Následne sme sa presunuli do Lodenice v Trenčíne. Presun jednotlivých tried trval približne 40 minút. Po príchode na miesto nás privítali vojaci a predstavili študentom priebeh účelového cvičenia a kurzu ochrany života a zdravia. Študenti vytvorili tímy a spoločne súťažili na jednotlivých stanovištiach streľba zo vzduchovky, skúšanie taktickej výstroje, orientácia v prírode pomocou kompasu, beh cez pneumatiky, pomoc zranenému a opatrenia pri úrazoch a zraneniach v prírode .

 • Do galérie Atletická olympiáda boli pridané fotografie.

  Dňa 17.5.2018 sa žiaci tried I.A, II.A, II.B, III. A/ SP, TL, IV- VO, TL zúčastnili účelový cvičení a kurzu ochrany života a zdravia s témou: Riešenie mimoriadnych udalostí za pomoci príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a za účastí zodpovedných pedagógov jednotlivých tried.

  Stretnutie žiakov sa konalo o 8.00 hod pred budovou školy. Následne sme sa presunuli do Lodenice v Trenčíne. Presun jednotlivých tried trval približne 40 minút. Po príchode na miesto nás privítali vojaci a predstavili študentom priebeh účelového cvičenia a kurzu ochrany života a zdravia. Študenti vytvorili tímy a spoločne súťažili na jednotlivých stanovištiach streľba zo vzduchovky, skúšanie taktickej výstroje, orientácia v prírode pomocou kompasu, beh cez pneumatiky, pomoc zranenému a opatrenia pri úrazoch a zraneniach v prírode .

 • Do galérie Deň matiek 2018 boli pridané fotografie.

  Dňa 16.3.2018 a 18.5. 2018 sa uskutočnili vystúpenia našich žiakov odbru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť ku príležitosti oslavy dňa matiek. Kultúrneho programu sa zúčastnili žiaci 1.A a 2.A v týchto dňch v zariadeniach Lipovec Horné Srnie a Seniorville Trenčín.

  Priebeh akcie:

  V zariaredíLipovec aj v zariadení Seniorville sa po príchode žiačky pripravovali, prezliekali a prichystali na vystúpenie. Samotné vystúpenie začalo od 10:30 hod. Program bol bohatý. Ako prvé predniesla vlastný príhovor ku všetkým mamám žiačka Kristína Balážová. Ďalej nasledovalo tanečné vystúpenie žiačok 1A - mažoretiek Kristíny Balážovej a Vanesy Tašárovej, ktoré sprevádzali ich kolegyne z tanečného klubu mažoretiek z Omšenia, čím spestrili tento program a obohatili ho. V sprievode gitary s p.učiteľkou žiačky 2.A zaspievali piesne od Eda Sheerana - Perfect a od Emily Sande - I wanna Sing. Spievali sólistka Katarína Tóthová a žiačky Veronika Čikelová, Annamária Žuborová, Monika Murková a Veronika Valková. Terézia Uherková hrala hlavírny sprievod ku skladbám. Ďalej žiačky 1.A Kristína Balážová,Vanesa Tašárová, Nikola Šulková, Andrea Gallová a Hana Ježíková zarecitovali básničky pre mamy z vlastnej tvorby. Program zakončilo ďalšie vystúpenie mažoretiek z Omšenia. Program uvádzala žiačka Hana Ježíková. Po skončení vystúpenia si užili zaslúžený veľký potlesk a publikum si vypýtalo prídavok. V zariadení Seniorville sme odspievali ďal

 • Do galérie MDŽ 2018 boli pridané fotografie.

  Priebeh akcie: V dňoch 15.3.2018 a 16.3.2018 trio študentiek navštívilo pri príležitosti oslavy dňa MDŽ zariadenia Seniorville a Lipovec. Program pripravovali študentky Katarína Tóthová (2.A/TL), Veronika Čikelová (2.A/VO), Annamária Žuborová (1.A/TL) spolu s pani učiteľkou Janou Mydliarovou. Ako prvé navštívili zariadenie Senirville v Trenčíne, kde odoznel príhovor, báseň, pieseň v sprievode gitary od Zuzany Smatanovej: Tam, kde sa dnes neumiera,

  Cup Song (When you’re gone) - spevácke vystúpenie s rytmickým sprievodom za pomoci plastových pohárikov, tlieskania a búchania, a pieseň zo Superstar - Príbeh nekončí v podaní všetkých študentiek. Program v zariadení Lipovec bol veľmi podobný. Po vystúpení žiačky rozdávali kartičky s prianím k MDŽ, vyrobené v škole našimi študentkami odboru VO.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Zlatovská cesta 35
  911 05 Trenčín
 • +421 32 7432135
  +421 918 940 698

  ssos.tn@centrum.skFotogaléria