Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Viera Chochlíková VC Rozvrh
Riaditeľka
Triedna učiteľka: I.F
Triedna učiteľka: II.F
ssos.tn@centrum.sk
 
 
Ing. Vladimír Bobot VB Rozvrh
Učiteľ
ssos.tn@centrum.sk
 
 
Mgr. Zdenka Bustinová ZB Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Ján Dreveňák JD Rozvrh
Učiteľ
ssos.tn@centrum.sk
 
 
Mgr. Ivana Haluzová IH Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
ssos.tn@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Jakubeková JJ Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Triedna učiteľka: III.B
ssos.tn@centrum.sk
 
 
Mgr. Karolína Jakubíková KJ Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Knapec PK Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Sandra Koláriková SK Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Milena Kollárová MK Rozvrh
Učiteľka
kollarova.milena@gmail.com
 
 
Ing. Pavol Koštialik PK Rozvrh
Učiteľ
kostialik@azet.sk
 
 
PhDr. Alena Laborecká AL Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
Triedna učiteľka: III.A
a.laborecka@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Lošák JL Rozvrh
Učiteľ
ssos.tn@centrum.sk
 
 
PhDr. Katarína Majerčíková, PhD. KM Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Nelly Malinovská NM Rozvrh
Učiteľka
pm310550@gmail.com
 
 
PhDr. Nadežda Peterková Justhová, PhD. NP Rozvrh
Učiteľka
nadka.justhova@pobox.sk
 
 
Mgr. Gabriela Porubanová GP Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Soňa Sláviková SS Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Lenka Štvrtecká LS Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
Triedna učiteľka: IV.B
ssos.tn@centrum.sk
 
 
Mgr. Alica Talánová AT Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Triedna učiteľka: IV.A
ssos.tn@centrum.sk
 
 
Ing. Jaroslav Trnavský JT Rozvrh
Učiteľ
ssos.tn@centrum.sk

© aScAgenda 2023.0.1392 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.01.2023

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Zlatovská cesta 35
    911 05 Trenčín
  • +421 32 7432135
    +421 918 940 698

    ssos.tn@centrum.skFotogaléria