SCHOOL CHARACTERISTICTS - charakteristika školy SCHOOL ORIENTATION - zameranie školy SCHOOL HISTORY - história školy TEACHING STAFF - pedagogický zbor

SCHOOL CHARACTERISTICTS - charakteristika školy

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Škola má niekoľkoročnú tradíciu v oblasti výchovy a vzdelávania. Služby poskytované klientom sú hodnotené ako komplexné a kvalitné. Škola bola založená Občianskym združením AMOS Trenčín, ktoré vzniklo na podporu politiky vzdelávania v Trenčianskom regióne v roku 2006. Od prvého septembra sídlila na Kubranskej ceste 80, Trenčín, v budove Základnej školy v Kubrej, Trenčín, ktorá podala pomocnú ruku pri tvorbe nového úspešného diela. Sídlo školy sa nachádzalo v krásnom, prírodnom prostredí, ako stvorenom na pokojnú duševnú prácu.Na základe požiadavky rodičov a žiakov v súvislosti s časovo  nevyhovujúcou autobusovou dopravou  žiakov do školy, riešili vedúci predstavitelia školy v spolupráci so zriaďovateľom školy presťahovanie školy do výhodnejšej lokality.Od školského roka 2008/2009 škola pre spríjemnenie a spestrenie vzdelávania žiakov a hlavne pre zatraktívnenie a pozitívnu prezentáciu školy presťahovala priestory Súkromnej strednej odbornej školy, Kubranská cesta 80, 911 01  Trenčín na ulicu M. R. Štefánika číslo 379/19, 911 01  Trenčín. Nanovo zrekonštruované priestory, v ktorých kedysi sídlila tiež škola, privítali žiakov prvého septembra svojou novotou, vôňou, príjemnými pastelovými farbami, novými podlahami, novými sociálnymi zariadeniami, moderným vybavením. Škola sa nachádzala  oproti nákupnému centru MAX v Trenčín.

Na základe plánu ďalšej výstavby dostala škola výpoveď z priestorov a musela sa k 31. 03. 2020 odsťahovať.

Nové priestory, do ktorých sa škola presťahovala sa nachádzajú na Zlatovskej ceste 35 v Trenčíne. Oblasť, do ktorej škola presídlila je centrom študentského diania, nakoľko v blízkosti sídlia aj ďalšie školy ako SOŠ stavebná Trenčín, Dopravná akadémia Trenčín, SOŠ umelecká Trenčín, Gymnázium FUTURUM Trenčín, SOŠ športová Trenčín, SOŠ zdravotnícka Trenčín, ZŠ Veľkomoravská Trenčín. Študentské centrum podporujú stredoškolský internát Dopravnej akadémie Trenčín, Stredoškolský internát SOŠ športovej Trenčín aj Vysokoškolský internát Trenčín. Dopravu zabezpečujú linky MHD zo všetkých končín Trenčína, Železničná zastávka Trečín Zlatovce.

Jednoposchodová budova prešla komplexnými úpravami, nové okná, kúrenie, podlahy, osvetlenie, sociálne zariadenia, moderné učebne, oddychová zóna, relaxačná zóna, privítajú žiakov od 02. 09. 2020.  Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Zlatovská cesta 35
    911 05 Trenčín
  • +421 32 7432135
    +421 918 940 698

    ssos.tn@centrum.skFotogaléria