Menu

Fotogaléria

SCHOOL CHARACTERISTICTS

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Škola má niekoľkoročnú tradíciu v oblasti výchovy a vzdelávania. Služby poskytované klientom sú hodnotené ako komplexné a kvalitné. Škola bola založená Občianskym združením AMOS Trenčín, ktoré vzniklo na podporu politiky vzdelávania v Trenčianskom regióne v roku 2006. Od prvého septembra sídlila na Kubranskej ceste 80, Trenčín, v budove Základnej školy v Kubrej, Trenčín, ktorá podala pomocnú ruku pri tvorbe nového úspešného diela. Sídlo školy sa nachádzalo v krásnom, prírodnom prostredí, ako stvorenom na pokojnú duševnú prácu.Na základe požiadavky rodičov a žiakov v súvislosti s časovo  nevyhovujúcou autobusovou dopravou  žiakov do školy, riešili vedúci predstavitelia školy v spolupráci so zriaďovateľom školy presťahovanie školy do výhodnejšej lokality.Od školského roka 2008/2009 škola pre spríjemnenie a spestrenie vzdelávania žiakov a hlavne pre zatraktívnenie a pozitívnu prezentáciu školy presťahovala priestory Súkromnej strednej odbornej školy, Kubranská cesta 80, 911 01  Trenčín na ulicu M. R. Štefánika číslo 379/19, 911 01  Trenčín. Nanovo zrekonštruované priestory, v ktorých kedysi sídlila tiež škola, privítali žiakov prvého septembra svojou novotou, vôňou, príjemnými pastelovými farbami, novými podlahami, novými sociálnymi zariadeniami, moderným vybavením. V súčasnosti sa škola nachádza  oproti nákupnému centru MAX v Trenčíne, je blízko železničnej aj autobusovej stanice, takže žiaci  aj pedagogickí zamestnanci majú do školy pomerne blízko. Aj pre žiakov, dochádzajúcich z iných miest a dedín je škola dostupnejšia. Škola sa nachádza pomerne blízko centra mesta Trenčín, takže všetko dianie má tak povediac pod nosom.???Rozhodnutím MŠ SR o zmene v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky škola zmenila oficiálne sídlo na ulicu M. R. Štefánika 379/19, 911 01  Trenčín.

 

 SCHOOL CHARACTERISTICS 
The school has a long  tradition in the field of training and education. The services provided to clients are recognized as comprehensive and qualified. The school was founded by civil association AMOS TRENCIN, which was created to support educational policy in Trencin region in 2006.  From the first of September it was located on the Kubranská road  80, Trenčín, in the elementary school building in Kubra, Trenčín. The school in Kubra offered its help in the creation of the successful new educational institution.  The  school was located in a beautiful, picturesque environment, which helped to create emotional motivation to  intellectual work. Nevertheless, at the request of the students and their  parents, the school has  been  relocated to another area  due to the unfavourable traffic connections. So, with regard to the client request the school management in cooperation with the school constitutor have approved of the school relocation. Thus, since the 2008/2009 school year  the private secondary vocational school has been displaced to Stefanika street, 379/19, 911 01 Trencin, mainly to please the schooling and place the school in the most attractive advertising area. Newly renovated spaces that formerly were also occupied by a school, welcomed the first students on the 1st of September offering them its novelty, fragrance, pleasant pastel colours, new floors, all modern conviniences and modern technical equipments. Currently, the school is located opposite the MAX Shopping Centre in Trencin and it is near the railway and bus stations. So, the traffic connections are very convenient for both  the students and the teaching staff. Thus, even for commuter students the school has very convenient access. The school is located quite near the centre of Trencin. According to the decision of the Ministry of Education of the Slovak Republic the school has changed its official residence to M.R. Štefánika street, 379/19, 911 01  Trenčín

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola, M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
    M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
  • +421 32 7432135
    +421 918 940 698Fotogaléria