MATURITA 2021 ADMINISTRATÍVNA MATURITA 2021 ABSOLVENTSKÁ SKÚŠKA 2021

MATURITA 2021

Ruší sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021.

 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh sa uskutoční v termíne

od 12. apríla 2021 .

Presný termín určí MŠVVaŠ SR  do 31. marca 2021.

 

Termín na odovzdanie práce na Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky

2021 je predĺžený do 01. 04. 2021.

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2021 sa uskutoční v máji 2021.

Termín bude upresnený do 30. 04. 2021.

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od

17. mája 2021.

V prípade potreby môže prebiehať 2 týždne.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Zlatovská cesta 35
    911 05 Trenčín
  • +421 32 7432135
    +421 918 940 698

    ssos.tn@centrum.skFotogaléria