MATURITNÁ SKÚŠKA ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE POZVÁNKA NA MS 2023 Usmernenie k odovzdaniu práce na PČOZ MS 2023 Termín PČOZ MS 2023 Termíny IČ a TČOZ MS 2023 AKO VYPRACOVAŤ PČOZ MS O Z N A M Zadania pre IČ MS 2023 SJL a CJ Témy pre TČOZ MS 2023

 

Termíny MS 2023 v školskom roku 2022/2023:

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023:

14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

15. marec 2023 (streda) – cudzie jazyky – anglický jazyk, ruský jazyk

16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v študijných odboroch

6341 M škola podnikania 03. 05. 2023 - 04. 05. 2023

7646 M vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť 05. 05. 2023

3918 M technické lýceum 03. 05. 2023 - 04. 05. 2023

Uzatvorenie známok tried štvrtého ročníka 08. 05. 2023.

Klasifikačná porada štvrté ročníky 10. 05. 2023.

Ukončenie štvrtého ročníka a odovzdanie štvrtáckych vysvedčení 12. 05. 2023.

Akademický týždeň 15. 05. 2023 - 19. 05. 2023.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2023 od 22. 05. 2023 - 26. 05. 2023.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2023. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

na stránke NÚCEM-u

https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite

Želáme všetkým maturantom veľa úspechov.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Zlatovská cesta 35
    911 05 Trenčín
  • +421 32 7432135
    +421 918 940 698

    ssos.tn@centrum.skFotogaléria