TECHNICKÉ LÝCEUM - CRISIS MANAGEMENT AND CIVIL PROTECTION VYCHOVÁVATEĽSKO - OPATROVATEĽSKÁ ČINNOSŤ - FAMILY AND HUMAN SERVICES ŠKOLA PODNIKANIA - AN EFFECTIVE MANAGER KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA - COSMETICIAN AND BEAUTICIAN DISTANCE STUDY VYŠŠIA ODBORNÁ ŠKOLA - HIGHER EDUCATION

VYŠŠIA ODBORNÁ ŠKOLA - HIGHER EDUCATION

VYŚSIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

je možnosťou trojročného nadstavbového pomaturitného štúdia, koré ponúkame v dvoch odboroch:

 1. Financie
 2. Hotelový manažment a služby cestovných kancelárií.

 

Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie maturitnej skúšky v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

Úspešní absolventi obdržia titul Dis - diplomovaný špecialista spadajúci pod ISCED 5 normu.

DO YOU NEED HIGHER EDUCATION IN THE FOLLOWING AREAS:

 • FINANCIES
 • HOTEL MANAGEMENT AND TRAVEL AGENCY SERVICES

 

For more information contact us on ssos.tn@centrum.sk

Gratuates receive the degree of Dis.  equal to diploma specialist according to the ISCED  - level 5 norm of study.

The study ends by presenting own graduate thesis and by passing the final oral examination.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Zlatovská cesta 35
  911 05 Trenčín
 • +421 32 7432135
  +421 918 940 698

  ssos.tn@centrum.skFotogaléria